Co zrobić, aby zatrudnienie cudzoziemca może być możliwe?

Zatrudnienie cudzoziemca (https://www.adkins.pl/biznes) jest w Polsce oczywiście możliwe, jednak aby to zrobić potrzebne jest spełnienie kilku ważnych rzeczy. W większości przypadków należy wystąpić z wnioskiem o pozwolenie dla niego. Oczywiście jak od wszystkiego istnieją pewne wyjątki. Warto poznać te informacje.

Uzyskanie pozwolenia

Aby było możliwe zatrudnienie cudzoziemca należy zwrócić się do wojewody o takie pozwolenie. Aby móc uzyskać zezwolenie, trzeba spełnić takie warunki jak:

  • Wysokość wynagrodzenia musi być proporcjonalna do innych pracowników mających podobne obowiązki oraz umiejętności.
  • Udowodni się za pośrednictwem starosty, że na nie było możliwe uzyskanie pracownika na danych warunkach wśród pracowników pochodzących z Polski.

Po spełnieniu powyższych warunków najczęściej otrzymuje się pozwolenie na 3 lata wraz z możliwością jego przedłużenia. Jednak jeśli cudzoziemiec sprawuje funkcję w zarządzie, a firma zatrudnia więcej niż 25 lat możliwe jest uzyskanie od razu pozwolenia na 5 lat. Jeżeli jednak zawód ujęty jest na liście zawodów w przypadku, których nie trzeba uzyskiwać pozwolenia od starosty wtenczas też ten krok można pominąć. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy występuje się o przedłużenie pozwolenia o pracę.

Opłaty

W przypadku gdy pozwolenie ma być krótsze 3 miesiące opłata wynosi 50 złotych, w przypadku pozwolenia na pracę powyżej 3 miesięcy opłata wynosi 100 złotych, natomiast w przypadku realizacji usług eksportowych opłata to 200 złotych.

Różne rodzaje pozwoleń

Są to kategorie oznaczone literami od A do E, które dotyczą cudzoziemców spełniających różne warunki.

Praca bez pozwoleń

W niektórych przypadkach praca możliwa jest bez pozwolenia na pracę. Jest to związane z krajem pochodzenia osoby zatrudnianej jak i jej statusem.

W bardziej skomplikowanych przypadkach warto dokładnie przestudiować przepisy.

 

Autor zdjęcia: Epicantus